6 gadu programma (20V212031)

20V Fagota spēle 6 gadi (1697 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – fagota spēle, vispārējās klavieres 4.-6.kl., mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-6.kl., mūzikas literatūra 3.-6.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-6.kl.