6 gadu programma (20V212011)

Licences nr.: P_1406

Licences datums: 09.07.2019.

20V Akordeona spēle 6 gadi (1697 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – akordeona spēle, vispārējās klavieres 2.-6.kl., mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-6.kl., mūzikas literatūra 3.-6.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-6.kl.

Audzēkņus, mācībām Akordeona spēles programmā, uzņemam, sākot no 9 gadu vecuma.

Kontaktpersonas

Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam.