6 gadu programma (20V212011)

Licences nr.: P_1406

Licences datums: 09.07.2019.

20V Akordeona spēle 6 gadi (1697 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – akordeona spēle, vispārējās klavieres 2.-6.kl., mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-6.kl., mūzikas literatūra 3.-6.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-6.kl.

Audzēkņus, mācībām Akordeona spēles programmā, uzņemam, sākot no 9 gadu vecuma.

Kontaktpersonas

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."