6 gadu programma (20V212011)

20V Akordeona spēle 6 gadi (1697 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – akordeona spēle, vispārējās klavieres 2.-6.kl., mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-6.kl., mūzikas literatūra 3.-6.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-6.kl.

Kontaktpersonas

Direktores vietniece mācību darbā, mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Direktores vietniece mācību darbā, mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."