Vizuāli plastiskās mākslas programmas valsts konkursa I kārta

24.01.2023.