Valsts konkursa I kārta vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem

30.09.2021. – 25.02.2022.