Tehniskās ieskaites taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem

13.10.2022. – 20.10.2022.