Starptautiskā gleznošanas konkursa “Vilnis Lielupē” izstāde

01.04.2022. – 04.05.2022.