Mācību koncerts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem

27.01.2022. – 03.02.2022.