Izstāde “Vilnis Lielupē”

18.02.2022. – 18.03.2022.