G. Endzeļa un L. Krasņikova atklātais audzēkņu mācību koncerts specialitātē

14.12.2022.