Skolas vēsture

Gads Īss apraksts
2005. gada augusts Skola dibināta ar toreizējā Sidrabenes pagasta (tagad Salgales pagasts) domes lēmumu kā Salgales Mūzikas skola. Pirmais direktors Gunārs Endzelis iecerēja skolā galvenokārt realizēt  pūšaminstrumentu spēles programmas.
2005. gada septembris Pirmajā gadā tika atvērtas flautas, klarnetes, obojas, fagota, trompetes, eifonija, sitaminstrumentu un klavierspēles programmas. Pedagogu kolektīvu veido Sarmīte Bērziņa (flautas spēle), Lolita Detlava (klavierspēle), Kārlis Venckuss (trompetes, eifonija, sitaminstrumentu spēle).
2006 – 2008 Turpmākajos gados tiek atvērtas jaunas programmas un skolas pedagogu kolektīvam pievienojas Zigrīda Šillere, Jānis Zilbers (klavierspēle), Mārtiņš Jauģietis (flautas spēle), Česlavs Grods, Mareks Pinta (klarnetes spēle),  Dainis Cimermanis (obojas spēle), Aigars Derums, Rolands Sēlis (mežraga spēle), Aleksandra Ustjaņivska, Agita Damlica-Ķere (mūzikas teorija).
2009. gada 1.septembrī Skolu vada direktore Dina Tauriņa. Tiek atvērtas programmas akordeona, saksofona, ģitāras spēlē. Pedagogu  kolektīvam pievienojas Jekaterina Dribase, Ingūna Grīnberga, Dita Mūrniece, Viktorija Kota (klavierspēle), Ilvija Bensone (flautas spēle), Indris Egle (obojas, saksofona spēle), Terēza Šēfere, Inga Andersone, Inguss Feldmanis (ģitāras spēle), Normunds Cielava (trompete spēle), Una Vālodze (mūzikas teorija).
2013. gadā Tiek uzsākta vizuāli plastiskās  mākslas programmas realizēšana. Mainās skolas nosaukums – Salgales Mūzikas un mākslas skola. Tiek atvērta keramikas klase Ilzes Šucas vadībā. Mākslas programmā audzēkņus izglītojuši pedagogi Agita Vaivade, Kristīne Krūmiņa, Mārīte Jevstigņejeva, Iluta Aleksīna.
2014. gada 1.septembrī Skolu vada direktore Anda Silgaile
2016. gadā Aizsākas Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē”
Salgales MMS nosaukuma plāksne pie skolas