Sasniegumi

Mūzikā

2022./2023. mācību gadā

Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2023” Naujenes Mūzikas un mākslas skola III vieta – Gustavs Sustrups (2.klase) Gunārs Endzelis
VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2023” Naujenes Mūzikas un mākslas skola III vieta – Ralfs Stundiņš (4.klase) Artūrs Sebris
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo anasambļu un popgrubu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” Valsts izglītības satura centrs II pakāpe – Salgales Mūzikas un mākslas skolas instrumentālajam ansamblim “SMMS” Normunds Cielava
8. republikas mākslas skolu grafikas un tēlniecības konkurss “Dzīve kā košums” Aizputes Mākslas skola III vieta – Alma Ansonska (4.klase) Anna Kaltigina
VI Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē” Salgales Mūzikas un mākslas skola Atzinība – Valters Pētersons (1.klase) Anna Kaltigina
Jelgavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Ziemas brīnums” Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola I vieta – Adrianna Paula Millere Ilze Šuca
Jelgavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Ziemas brīnums” Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola III vieta – Artūrs Osters Ilze Šuca

2021./2022. mācību gadā

Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2022” Naujenes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Gustavs Sustrups (1.klase) Gunārs Endzelis
III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Wind Stars 2022” Mārupes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Gustavs Sustrups (1.klase) Gunārs Endzelis
XIX Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene – 2022” Naujenes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Kristians Kārlis Ceļmillers (3.klase) Inta Zakenfelde
XI Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem Ozolnieku Mūzikas skola II vieta – Gustavs Sustrups (1.klase) Gunārs Endzelis
Starptautiskais akordeonu spēles konkurss “CONCORD OF SOUNDS” Mārupes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Kristians Kārlis Ceļmillers (3.klase) Inta Zakenfelde
2020./2021. mācību gadā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
X Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2021” Ozolnieku MS Piedalījās Marta Dzalbe Artūrs Sebris
Starptautiskajā akordeona spēles konkursā “CONCORD OF SOUNDS” Mārupes Mūzikas un mākslas skola II vieta Mūzikas skolu 1.–4. klases kategorijā  – Kristians Kārlis Ceļmillers Inta Zakenfelde
2019./2020. mācību gadā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu – Ģitāras spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta Valsts izglītības un satura centrs I vieta – Vanesa Ivanova (2. klase) Lauris Krasņikovs
II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Jelgavas Mūzikas vidusskola III vieta –  Markuss Drupa (2.klase)

Atzinība –  Gustavs Zvejnieks (2.klase)

Mareks Alksnis

 

Mākslā

2021./2022. mācību gadā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
Jelgavas novada skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Katram savs kažociņš, košām spalvām rotāts viņš” Jelgavas novads II vieta – Evelīna Sileniece

III vieta – Adrianna Paula Millere

Ilze Šuca
2020./2021. mācību gadā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
IV Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē” Salgales MMS III vieta – Alma Ansonska (1. klase) Anna Kaltigina
Starptautiskais  vizuālās mākslas konkurss un izstāde “Ragana” Lietuvā
Lietuvas Varenas pilsētas Jadvigas Čurļonītes Mākslas skola III vieta – Patrīcija Cunska
Anna Kaltigina
2019./2020. mācību gadā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “RADI ROTĀJOT” Valsts izglītības un satura centrs III vieta 5. – 6. g. vecuma grupā – Andris Falaļejevs, Juris Falaļejevs, Lorenca Kesksalu, Klāvs Saulājs, Mārtiņš Gūts;

II vieta 1. – 3. kl. vecuma grupā – Elizabete Kellerte;

II vieta 4. – 6. kl. vecuma grupā – Dārta Lielauza;

I vieta 1. – 3. kl. vecuma grupā – Alens Agalerovs, Evelīna Sileniece, Elīna Šadurava, Viktorija Šadūrava, Sanija Rūde.

Ilze Šuca