Sasniegumi

2022./2023. mācību gadā

Mūzikā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
III Starptautiskais akordeona spēles konkurss “Concord of Sounds 2023” Mārupes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Kristians Kārlis Ceļmillers (4. klase) Inta Zakenfelde
Northern Lights Piano Festival & Competition 2023 Ingesund School of Music II vieta – Adele Kašmara (3. klase) Inita Mangale
XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2023” Ozolnieku Mūzikas skola III vieta – Hasans Rauls Ģederts (3.klase)

III vieta – Ralfs Stundiņš (4.klase)

Artūrs Sebris
Konkurss “Talants Latvijai” 31. sezona Rīgas Latviešu biedrība III vieta – Markuss Drupa (5. klase) Mareks Alksnis
VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem “Flautu balsis” Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola Atzinība – Alissa Liepa (2. klase) Lita Gārbena
XI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.-4. klašu pianistu konkurss Dobelē Dobeles Mūzikas skola III vieta – Adele Kašmara (3. klase) Inita Mangale
IV Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Wind Stars 2023” Mārupes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Hasans Rauls Ģederts (3.klase) Artūrs Sebris
Kurzemes, Zemgales, Žemaitijas un Mazās Lietuvas mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkurss “Baltu putni 2023” Saldus Mūzikas skola III vieta – Gustavs Sustrups (2.klase)

Atzinība – Hasans Rauls Ģederts (3.klase)

Gunārs Endzelis

Artūrs Sebris

VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2023” Naujenes Mūzikas un mākslas skola III vieta – Gustavs Sustrups (2.klase)

III vieta – Ralfs Stundiņš (4.klase)

Gunārs Endzelis

Artūrs Sebris

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo anasambļu un popgrubu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” Valsts izglītības satura centrs II pakāpe – Salgales Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis “SMMS” Normunds Cielava
Mākslā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
IV Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola II vieta – Nika Špaka (2.klase) Anna Kaltigina
Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem Latvijas Nacionālais Kultūras centrs Atzinība  7 – 12 g. vecuma grupā – Elīna Lazdovska, Dženifera Ivanova, Madara Jurgina, Megija Reimane Ilze Šuca, Anna Kaltigina
4. Starptautiskās bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss “Skaņu palete’’ Mārupes Mūzikas un mākslas skola Atzinība – Melisa Valtere (1. klase) Ilze Šuca
8. republikas mākslas skolu grafikas un tēlniecības konkurss “Dzīve kā košums” Aizputes Mākslas skola III vieta – Alma Ansonska (4.klase) Ilze Šuca
VI Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē” Salgales Mūzikas un mākslas skola Atzinība – Valters Pētersons (1.klase) Anna Kaltigina
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas radošu darbu konkurss “Es nākotnes Eiropā!” Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola Atzinība – Dženifera Ivanova (4.klase)

Atzinība – Evelīna Sileniece (2.klase)

Anna Kaltigina
Interešu izglītībā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2. kārta – “Zemgales toņi un pustoņi” Valsts izglītības satura centrs III pakāpe – Alissa Liepa

I pakāpe – Artūrs Osters

Ilze Šuca
Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” Valsts izglītības satura centrs II vieta – Alissa Liepa

I vieta – Artūrs Osters

Ilze Šuca
Jelgavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Ziemas brīnums” Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola I vieta – Adrianna Paula Millere

III vieta – Artūrs Osters

Ilze Šuca

2021./2022. mācību gadā

Mūzikā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2022” Naujenes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Gustavs Sustrups (1.klase) Gunārs Endzelis
III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Wind Stars 2022” Mārupes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Gustavs Sustrups (1.klase) Gunārs Endzelis
XIX Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene – 2022” Naujenes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Kristians Kārlis Ceļmillers (3.klase) Inta Zakenfelde
XI Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem Ozolnieku Mūzikas skola II vieta – Gustavs Sustrups (1.klase) Gunārs Endzelis
Starptautiskais akordeonu spēles konkurss “CONCORD OF SOUNDS” Mārupes Mūzikas un mākslas skola II vieta – Kristians Kārlis Ceļmillers (3.klase) Inta Zakenfelde
Mākslā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
Jelgavas novada skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Katram savs kažociņš, košām spalvām rotāts viņš” Jelgavas novads II vieta – Evelīna Sileniece

III vieta – Adrianna Paula Millere

Ilze Šuca

2020./2021. mācību gadā

Mūzikā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
X Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2021” Ozolnieku MS Piedalījās Marta Dzalbe Artūrs Sebris
Starptautiskajā akordeona spēles konkursā “CONCORD OF SOUNDS” Mārupes Mūzikas un mākslas skola II vieta Mūzikas skolu 1.–4. klases kategorijā  – Kristians Kārlis Ceļmillers Inta Zakenfelde
Mākslā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
IV Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē” Salgales MMS III vieta – Alma Ansonska (1. klase) Anna Kaltigina
Starptautiskais  vizuālās mākslas konkurss un izstāde “Ragana” Lietuvā
Lietuvas Varenas pilsētas Jadvigas Čurļonītes Mākslas skola III vieta – Patrīcija Cunska
Anna Kaltigina

2019./2020. mācību gadā

Mūzikā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu – Ģitāras spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta Valsts izglītības un satura centrs I vieta – Vanesa Ivanova (2. klase) Lauris Krasņikovs
II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Jelgavas Mūzikas vidusskola III vieta –  Markuss Drupa (2.klase)

Atzinība –  Gustavs Zvejnieks (2.klase)

Mareks Alksnis
Mākslā
Konkurss, olimpiāde utt. Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase Pedagogs
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “RADI ROTĀJOT” Valsts izglītības un satura centrs III vieta 5. – 6. g. vecuma grupā – Andris Falaļejevs, Juris Falaļejevs, Lorenca Kesksalu, Klāvs Saulājs, Mārtiņš Gūts;

II vieta 1. – 3. kl. vecuma grupā – Elizabete Kellerte;

II vieta 4. – 6. kl. vecuma grupā – Dārta Lielauza;

I vieta 1. – 3. kl. vecuma grupā – Alens Agalerovs, Evelīna Sileniece, Elīna Šadurava, Viktorija Šadūrava, Sanija Rūde.

Ilze Šuca