Interešu izglītība

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes.

Salgales Mūzikas un mākslas skola, papildus pamata izglītības programmām, piedāvā arī 3 interešu izglītības programmas, kas ļauj iepazīt gan mūzikas, gan mākslas ievirzi.

 

Keramikas klase Keramikas klase

Interešu izglītība

9-15 gadu vecums

Instrumentālais ansamblis

Pamatskolas vecuma bērniem ar iemaņām instrumentu spēlē

4-9 gadu vecums

Mūzikas ābecīte

Pirmskolas vecuma bērniem, muzikālo dotību attīstīšanai.

5-12 gadu vecums

Keramika

Pirmskolas un pamatskolas vecuma bērniem - sīkplastikas darbu veidošana no māla.