28.05.2021. Pasākumi

Salgales Mūzikas un mākslas skolu šajā mācību gadā absolvēja 4 izglītojamie:

Zane Zaksa (Klavierspēle, skolotāja Elīza Krista Rozenbaha),

Raivo Vācietis (Sitaminstrumentu spēle, skolotājs Aleksandrs Akimovs),

Ņikita Kovaļevskis (Trompetes spēle, skolotājs Normunds Cielava),

Kristaps Šucs (Vizuāli plastiskā māksla, skolotāja Ilze Šuca).

Kā katru mācību gadu, skolotāji un direktore izteica lielu pateicību audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu.

Galerija