16.10.2023. Konkurss

Šogad rīkojam Salgales MMS audzēkņu vizuālās mākslas konkursu “ Vilnis Lielupē” . Darbi izpildīti dažādās tehnikās: guašas gleznojumi, grafikas, papīra plastika, māla sīkplastika, plastalīna gleznojumi. Konkursā iesniegtos darbus vērtē Jelgavas Mākslas skolas skolotāja, tēlniece Nelija Skujeniece un Dobeles Mākslas skolas skolotāja , gleznotāja Inita Vilks. Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas svētku pasākuma laikā Salgales Mūzikas un mākslas skolā.

.

Galerija