30.03.2022. Konkurss

Salgales Mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas programmas audzēkņi piedalās Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā konkursā “Misija–KRUPIS. Izglāb princi!”

“Ar šo radošo darbu konkursu vēlamies aicināt bērnus un jauniešus pavasarī pievērsties dabas izpētes procesiem un aizdomāties pat par mazāko elementu nozīmi dabā. Ceram, ka iepazīstot parastā krupja dzīvesstāstu, skolēni nespēs palikt vienaldzīgi. Jaunrade ir viens no labākajiem veidiem, kā veicināt bērnos dzīvu interesi par apkārt notiekošo un nākotnē mudināt arī uz aktīvu iesaisti dabas aizsardzības procesos,” pauž Pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

Vēlam panākumus konkursā mūsu skolas audzēkņiem: Emīlijai Aleksandrovičai, Madarai Jurginai, Keitai Braginai, Annijai Celmiņai, Alisei Grāvelei, Adrianam Nastevičam, Evelīnai Sileniecei un Nikai Špakai!

Galerija