4 gadu programma (10V212031)

Licences nr.: P-12781

Licences datums: 30.10.2015.

10V Trompetes spēle 4 gadi (667 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – trompetes spēle, mūzikas mācība 1.-4.kl., vispārējās klavieres 4.kl., kolektīvā muzicēšana 1.-4.kl.

Audzēkņus, mācībām Trompetes spēles programmā, uzņemam, sākot no 9 gadu vecuma.

Kontaktpersonas

Trompetes spēles skolotājs

Normunds Cielava

Trompetes spēles skolotājs

Normunds Cielava

"Kā pūš, tā skan!"