Interešu izglītības nodarbības 4-9 gadu vecumam. Bērniem nodarbībās tiek attīstītas muzikālās dotības – dziedāšana, ritma izjūta, muzikālā dzirde, lai sagatavotos mācībām profesionālās ievirzes programmās.

Kontaktpersonas

Klavierspēles skolotāja

Dita Mūrniece

Klavierspēles skolotāja

Dita Mūrniece

"Dzīve ir kā ceļojums, kas jāpiedzīvo, nevis problēma, kas jāatrisina." (A. Milns)