Interešu izglītības nodarbības 4-9 gadu vecumam. Bērniem nodarbībās tiek attīstītas muzikālās dotības – dziedāšana, ritma izjūta, muzikālā dzirde, lai sagatavotos mācībām profesionālās ievirzes programmās.

Kontaktpersonas

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Klavieru taustiņi

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."