Interešu izglītības nodarbības 4-9 gadu vecumam. Bērniem nodarbībās tiek attīstītas muzikālās dotības – dziedāšana, ritma izjūta, muzikālā dzirde, lai sagatavotos mācībām profesionālās ievirzes programmās.

Kontaktpersonas

Koncertmeistars

Koncertmeistars

Uģis Muzikants