Interešu izglītības nodarbības 4-9 gadu vecumam

Pirmskolas vecuma bērniem nodarbībās tiek attīstītas muzikālās dotības. Dziedāšana, ritma izjūta, muzikālā dzirde, lai sagatavotos mācībām profesionālās ievirzes programmās.

Kontaktpersonas

Direktores vietniece mācību darbā, mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Direktores vietniece mācību darbā, mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."